Om föreningen

Tusen Systrar har som ändamål att stärka nyanlända och etablerade kvinnors systerskap, empowerment och existentiella hälsa – och därmed i förlängningen samhällets existentiella hälsa. Verksamheten vänder sig till nyanlända och etablerade kvinnor och erbjuder språkfrämjande och samhällsinkluderande nätverk och aktiviteter.

Föreningen driver bland annat verksamheten Migrantmammor – en mötesplats där nyanlända och etablerade kvinnor möter varandra under jämlika förhållanden, utbyter erfarenheter och hjälper varandra med individuella och samhälleliga utmaningar.   

https://vimeo.com/granstrand/migrantmammor
Deltagare i Migrantmammor berättar om sina erfarenheter av verksamheten.

Tusen Systrar vinner demokratipris

Tusen Systrar får Skellefteå kommuns demokratipris 2019.

För att bli aktuell för demokratipriset ska personen, gruppen eller motsvarande ha gjort utmärkande och föredömliga insatser för att främja utvecklingen av demokratin i det geografiska området Skellefteå kommun. Föreningen får priset med motiveringen: ”Tusen Systrars verksamhet är en frivillig fortsättning på ett projekt som tidigare finansierats av EFS och Skellefteå kommun. Behovet av en mötesplats för nyanlända kvinnor är stort. De har flytt från krig och otrygghet i sitt hemland och söker trygghet i Skellefteå. Tusen systrar fokuserar till stor del på språkinlärning, både för dem som saknar uppehållstillstånd och inte får delta i SFI som för de som går SFI och behöver hjälp med läxor. Föreningen bedriver olika typer av språkutvecklande aktiviteter där kvinnor med olika kulturella bakgrunder möts i matlagning, sång, berättande och fysisk träning.

Kommunstyrelsen ansvarar för demokratipriset och fungerar även som jury. Priset delas ut på nationaldagen den 6 juni. Prissumman är 15 000 kronor
Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.